رویدادها

“کافی نیوز” با رویکرد برگزاری رویدادهای جذاب و سرگرم کننده همراه با جوایز ویژه و خاص، گامی بلند در راستای معرفی، ارتقاء بیشتر بخوانید…

تبلیغات

“کافی نیوز” با تبلیغات انحصاری با قیمت منطقی برای تجارت های کوچک و متوسط، ضامن تاثیرات مثبت در فروش منطقه ای آنها است. بیشتر بخوانید…

حق امتیاز

“کافی نیوز” در هر هفته در سرتاسر جهان میلیون ها مخاطب دارد، به عبارت دیگر، “کافی نیوز” بزرگترین نشریه هفتگی کافه ها و بیشتر بخوانید…

درباره ما

“کافی نیوز” نشریه شماره یک کافه ها و رستوران ها در سطح جهانی است که انتشار آن در قالب هفته نامه است. شما می توانید این نشریه بیشتر بخوانید…

آیا می خواهید نماینده شوید…؟