مناطق توزیع

شما می توانید از این طریق لیست مناطق و گستردگی توزیع “کافی نیوز” را مشاهده فرمایید.

مناطق توزیع

حق امتیاز

شما با دریافت حق امتیاز “کافی نیوز” شعبه ای از کسب و کار ما شوید و از مزایا و سود حاصله نمایندگی بهره مند گردید.

حق امتیاز

پیکان

سرویس “پیکان” یکی از زیر مجموعه های “کافی نیوز” بوده و خدمات متنوعی در کافی شاپ ها ارائه می دهد.

پیکان

کافی شاپ ها

لیست محل کافی شاپ های توزیع “کافی نیوز” به شرح زیر است.

کافی شاپ ها

نمایندگی بابل

محمد ابویی

005 0019 – 0936

نمایندگی رشت

علیرضا خاتمی

73 83 113 – 0990

آیا می خواهید نماینده ما شوید؟

Cont-CoffeeShop
735

کافه ها

Cont-Circulation
658000

تیراژ

Cont-Customer
681

مشتریان

Cont-Versions
7

نسخه ها

Share This