“کافی نیوز” برای خدمت رسانی و ایجاد رسانه محلی برای شما مشتریان گرامی، تمام سعی خود را انجام دهیم تا هر محله یک رسانه اختصاصی داشته باشد.

ردیفنام شهرنام منطقهتیراژمحدوده
1تهرانشمیرانات
2تهرانشمال
3تهرانغرب
4تهرانمرکز
5بابل
6رشت
Share This