مناطق توزیع

شما می توانید از این طریق لیست مناطق و گستردگی توزیع “کافی نیوز” را مشاهده فرمایید.

مناطق توزیع

حق امتیاز

شما با دریافت حق امتیاز “کافی نیوز” شعبه ای از کسب و کار ما شوید و از مزایا و سود حاصله نمایندگی بهره مند گردید.

حق امتیاز

پیکان

سرویس “پیکان” یکی از زیر مجموعه های “کافی نیوز” بوده و خدمات متنوعی در کافی شاپ ها ارائه می دهد.

پیکان

کافی شاپ ها

لیست محل کافی شاپ های توزیع “کافی نیوز” به شرح زیر است.

کافی شاپ ها

نمایندگی بابل

محمد ابویی

۰۰۵ ۰۰۱۹ – ۰۹۳۶

نمایندگی رشت

علیرضا خاتمی

۷۳ ۸۳ ۱۱۳ – ۰۹۹۰

نمایندگی مشهد

امیر جمشیدی

۴۶۳۹ ۷۰۷ – ۰۹۰۲

نمایندگی بعدی کجاست؟

شما پیشنهاد دهید…

۲۶۲۱ ۸۸۷۳ – ۰۲۱

آیا می خواهید نماینده ما شوید؟

Cont-CoffeeShop
۷۳۵

کافه ها

Cont-Circulation
۶۵۸۰۰۰

تیراژ

Cont-Customer
۶۸۱

مشتریان

Cont-Versions
۷

نسخه ها

Share This