سرگرمی فیلم و سریال

ژانر اسلشر چیست ؟

اسلشر یک ژانر سینمایی است که معمولا با توجه به داشتن اِلِمان های سینمای وحشت و سینمای جنایی منجر به تلقین ترس بیشتری به مخاطب می شود. در این گونه سینمایی که شاید مهم ترین اثر در این نوع فیلم...

Read More